Zodiacs

Zodiacs

ethereum

Cập nhật: July 01, 2022

Zodiacs NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Zodiacs?

Zodiacs là Racing game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Zodiacs ?

Zodiacs có thể chơi trên Android, iOS, Browser

Hướng dẫn chơi Zodiacs ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Zodiacs

Game khác

Zodiacs

zdc

$0.00093

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/ethereum_20220613095445.png

0x1cf4...bc43e9ec

Vốn Hoá Thị Trường

?

0

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?

Khối Lượng (24h)

$12

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

0%

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
1,000,000,000

Zodiacs

zdc

$0.00092

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/ethereum_20220613095445.png

0x1cf4...bc43e9ec

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?


Khối Lượng (24h)

$12


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung1,000,000,000

Zodiacs Biểu Đồ

(zdc)

ZDC Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Zodiacs Giá Hôm Nay


Zodiacs Giá

$0.00092


Thay đổi giá 24h

-

0

0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

$12


0

Xếp Hạng Giá Vốn

#0


Zodiacs Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

-


Zodiacs Giá Hôm Nay

Zodiacs Giá hôm nay là $0.0009 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $12. Zodiacs có giá đang thay đổi 0 trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 1,000,000,000

Giá cao nhất của Zodiacs?

Zodiacs đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.1786.

Giá thấp nhất của Zodiacs?

Zodiacs có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00016899.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Zodiacs?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Zodiacs 12.

Có thể giao dịch Zodiacs ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Zodiacs trên


Nơi Mua zdc

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Zodiacs Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.