Cập nhật: May 19, 2023

Starz NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Starz?

Starz là Football Game game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Starz ?

Starz có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi Starz ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Starz

Game khác

Starz

STZ

$0.00047

0
0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?

0

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$471,978

Khối Lượng (24h)

$46

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

0%

Tổng Cung Tối Đa

1,000,000,000
Tổng Cung
1,000,000,000

Starz

STZ

$0.00047

0
0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$471,978


Khối Lượng (24h)

$46


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa1,000,000,000
Tổng Cung1,000,000,000

Starz Biểu Đồ

(STZ)

STZ Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Starz Giá Hôm Nay


Starz Giá

$0.00047


Thay đổi giá 24h

-

0

0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

$46


0

Xếp Hạng Giá Vốn

#0


Starz Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$471,978


Starz Giá Hôm Nay

Starz Giá hôm nay là $0.0004 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $46. Starz có giá đang thay đổi 0 trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 1,000,000,000

Giá cao nhất của Starz?

Starz đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.00123758.

Giá thấp nhất của Starz?

Starz có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00032382.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Starz?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Starz 46.

Có thể giao dịch Starz ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Starz trên


Nơi Mua STZ

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Starz Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.