Darwinia Network

Darwinia Network

ethereum

Cập nhật: November 29, 2023

Darwinia Network NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Darwinia Network?

Darwinia Network là Other game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Darwinia Network ?

Darwinia Network có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi Darwinia Network ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Darwinia Network

Game khác

Darwinia Network

ring

$0.0029

1.03%

$0.0027

Trong 24h

$0.0035

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/ethereum_20220613095445.png

0x9469...535ec483

Vốn Hoá Thị Trường

$5,086,371

1.03%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$6,913,265

Khối Lượng (24h)

$3,161,904

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.621

Lượng cung Lưu Hành

1,726,732,987

73.57%

Tổng Cung Tối Đa

10,000,000,000
Tổng Cung
2,346,931,503

Darwinia Network

ring

$0.0029

1.03%

$0.0027

Trong 24h

$0.0035


Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/ethereum_20220613095445.png

0x9469...535ec483

Vốn Hoá Thị Trường

$5,086,371

5.07%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$6,913,265


Khối Lượng (24h)

$3,161,904


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.621


Lượng cung Lưu Hành

$1,726,732,987

Tổng Cung Tối Đa10,000,000,000
Tổng Cung2,346,931,503

Darwinia Network Biểu Đồ

(ring)

RING Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Darwinia Network Giá Hôm Nay


Darwinia Network Giá

$0.0029


Thay đổi giá 24h

$0.00002

1.03%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.0027 / $0.0036


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$3,161,904


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.621


Xếp Hạng Giá Vốn

#84


Darwinia Network Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$5,086,371


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$6,913,265


Darwinia Network Giá Hôm Nay

Darwinia Network Giá hôm nay là $0.0028 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $3,161,904. Darwinia Network có giá đang thay đổi 1.03% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 1,726,732,987 coins và tổng cung là 2,346,931,503

Giá cao nhất của Darwinia Network?

Darwinia Network đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.30361.

Giá thấp nhất của Darwinia Network?

Darwinia Network có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00149943.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Darwinia Network?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Darwinia Network 3,161,904.

Có thể giao dịch Darwinia Network ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Darwinia Network trên


Nơi Mua ring

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Darwinia Network Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.