#

TrustPad

ethereum
solana
polygon
avalanche
enjin
okexchain
terra
aurora
celo
fantom
other

Thông tin về Launchpad

TrustPad Đang khởi chạy trên 12 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, Solana.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt TrustPad Bao gồm PlayZap, Honeyland, Medieval Empires. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
-$0.12-$270,001--IDO-
-$0.035-$142,502--IDO-
$0.011$0.009-$237,5001.17x3.52xIDODec 18
-$0.006-$190,000--IDO-
-$0.046-$161,500--IDO-
-$0.03-$161,500--IDO-
-$0.08-$190,000--IDO-
$0.0001--$40,000--Private 2-
$0.0001$0.16-$190,000-2.54xIDO-
-$0.01-$50,000--IDO-
$0.000036$0.045-$304,000-0.72xIDO-
$0.000019$0.032-$150,000-0.74xIDO-
$0.00013$0.06$24,196$380,000-1.74xIDO-
$0.00022$0.05-$146,250-2.59xIDO-
-$0.1-$190,000--IDO-
$0.01$1$83,491$190,0000.01x3.7xIDOMar 22
-$0.04-$190,000--IDO-
$0.0028$0.12$297,613$200,0000.02x4.34xIDOMar 19
$0.000065--$218,559--IDO-
$0.0013$0.18-$190,0180.01x1.34xIDOMar 17
$0.00026$0.03-$142,5000.01x2.18xIDOMar 15
$0.001$0.7$2,232$164,714-1.13xIDO-
$0.00003$0.01-$200,000-1.28xIDO-
$0.0057$0.15-$200,0000.04x2.19xIDOFeb 25
$0.000065$0.2-$500,000-1xIDO-
$0.011$0.5-$200,0000.02x1.12xIDOFeb 19
$0.000017$0.02-$200,000-4.65xIDO-
$0.00075$0.04$91,665$200,0000.02x2.64xIDOFeb 03
$0.0004$0.06-$200,0070.01x1.93xIDOJan 27
$0.00084$0.04-$100,0000.02x1.51xIDOJan 22
$0.0002$0.017-$200,0010.01x15.67xIDOJan 21
$0.00016$0.02-$200,0000.01x6.96xIDOJan 20
-$0.019-$200,002--IDO-
$0.00091$0.38-$200,049-8.43xIDO-
$0.0016$0.025-$100,0000.06x13.97xIDOJan 16
$0.0019$0.16-$160,0000.01x4.63xIDOJan 15
$0.0018$0.04-$300,0000.04x6.4xIDOJan 08
$0.00067$0.036$208,933$100,0000.02x3.78xIDODec 29
$0.00019$0.03-$150,0000.01x6.65xIDODec 28
$0.0011$0.017-$250,0530.06x15.35xIDODec 22
$0.0038$0.0018$41,755,658$87,5002.1x107.35xIDODec 15
$0.0037$0.05-$250,0000.07x9.41xIDODec 12
$0.047$0.1$690,867$100,0000.47x6.19xIDODec 11
$0.000086$0.03-$225,002-4.74xIDO-
$0.0035$0.06$256,483$80,0000.06x50.83xIDONov 30
$0.019$0.2$1,019,800$100,0000.09x4.38xIDONov 27
$0.000029$0.05$58,695$250,000-10.14xIDO-
$0.00031$0.05-$100,0000.01x4.84xIDONov 18
$0.0038$0.35-$125,0000.01x2.9xIDOOct 24
$0.00031$0.015-$100,0000.02x15.7xIDOOct 03
$0.0049$0.1-$100,0000.05x37.1xIDOSep 25
$0.0057$0.32$148,774$200,0000.02x10.34xIDOSep 06
---$142,505--IDO-
---$39,900--Strategic-
$0.0000000003$0.00075-$200,000--IDO-
$0.0000000003$0.00075-$200,000--IDO-
$0.0099--$100,000--IDO-
$0.0000000003--$200,000--IDO-
-$0.07-$237,500--IDO-
$0.0099$0.14-$100,0000.07x2.31xIDOInvalid Date
-$0.1-$380,000--IDO-
---$380,000--IDO-
-$0.12-$142,505--IDO-
$0.0099$0.14-$100,0000.07x2.31xIDOInvalid Date
-$0.006-$154,000--IDO-
-$0.1-$380,000--IDO-
---$100,000--Private-
---$50,000--Private-
---$154,000--IDO-