#

Red Kite

ethereum
solana
polygon
moonriver

Thông tin về Launchpad

Red Kite Đang khởi chạy trên 5 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, Solana.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt Red Kite Bao gồm Monsterra, Oceanland, X-Metaverse. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
-$0.2-$92,000--IDO-
$0.0034$0.03-$288,0000.11x2.06xIDOJun 07
$0.0014--$200,000--IDO-
-$0.025-$100,000--IDO-
$0.0001$0.012-$100,0000.01x2.54xIDOMar 23
$0.054$0.1$12,701,548$150,0000.54x27.3xIDOMar 04
$0.00017$0.03$59,231$175,0000.01x1.09xIDOFeb 21
$0.0022$0.2-$150,0000.01x1.01xIDOJan 19
$0.00045$0.015-$100,0000.03x3.22xIDOJan 12
$0.004$0.06-$95,0000.07x2.39xIDOJan 09
$0.00043$0.025-$125,0000.02x112xIDODec 22
$0.0013$0.018$1,040,075$250,0000.07x23.4xIDODec 21
$0.00062$0.022$328,594$125,0000.03x9.84xIDODec 18
$0.00094$0.18$20,946,458$174,9820.01x1.07xIDODec 15
$0.0012$0.03$275,495$125,0000.04x3.6xIDODec 01
$0.0083$0.7-$130,0000.01x9.21xIDONov 30
$0.0065$0.08$496,272$100,0000.08x35.75xIDONov 28
$0.0014$0.035$310,476$140,0000.04x42.57xIDONov 25
$0.000041$0.0035-$146,4000.01x52.46xIDONov 23
$0.035$4-$150,0000.01x27.06xIDONov 21
$0.0031$0.14-$105,0000.02x27.93xIDONov 16
$0.0033$0.05-$130,0000.07x34.4xIDONov 14
$0.00021$0.014-$140,0000.02x19.26xIDONov 12
$0.0032$0.1-$132,0000.03x22.7xIDONov 05
$0.0006$0.008$44,108$110,0000.07x99.63xIDOOct 27
-$0.3-$100,000--IDO-
$0.00054$0.04-$97,0000.01x17.66xIDOOct 23
-$0.02-$150,000--IDO-
$0.0006$0.012-$125,0000.05x151.66xIDOOct 15
-$0.04-$150,000--IDO-
$0.00059$0.17$55,841$97,000-40.67xIDO-
$0.021$0.05$3,744,717$97,0000.42x36.4xIDOOct 06
$0.02$0.13-$150,0000.16x34.08xIDOOct 03
$0.0022$0.12$65,774$150,0000.02x39.92xIDOOct 03
$0.00013$0.015$27,229$170,0000.01x5.39xIDOSep 29
$0.026$0.1$950,705$102,0000.26x19.1xIDOSep 25
$0.00023$0.015-$115,0000.02x22.9xIDOSep 23
$0.0099$0.15-$100,0000.07x17.73xIDOSep 15
$0.000065$0.0025$149,130$100,0000.03x14.73xIDOSep 07
$0.00092$0.006$48,170$103,0000.15x70.69xIDOSep 05
$0.00041$0.007-$110,0000.06x25.47xIDOAug 29
$0.0067$0.0066$5,881,412$110,0001.01x34.5xIDOAug 23
$0.0004$0.1-$120,000-31.4xIDO-
$0.0014$0.03-$100,0000.05x20.39xIDOJul 12
$0.0034--$288,000--IDO-
---$200,000--IDO-
---$100,000--IDO-
------IDO-
-$0.04-$200,000--IDO-
-$0.2-$95,000--IDO-
-$0.009----IDO-
-$0.009----IDO-
-$0.04-$220,000--IDO-
-$0.009-$150,000--IDO-