beFITTER

beFITTER

bsc

Cập nhật: February 24, 2024

beFITTER NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của beFITTER?

beFITTER là Move To Earn game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi beFITTER ?

beFITTER có thể chơi trên Android, iOS

Hướng dẫn chơi beFITTER ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự beFITTER

Game khác

beFITTER

FIU

$0.00028

-8.66%

$0.0002

Trong 24h

$0.0003

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$58,590

-8.66%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$282,027

Khối Lượng (24h)

$34,686

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.592

Lượng cung Lưu Hành

207,745,485

20.77%

Tổng Cung Tối Đa

1,000,000,000
Tổng Cung
1,000,000,000

beFITTER

FIU

$0.00028

-8.66%

$0.0002

Trong 24h

$0.0003


Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$58,590

-8.71%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$282,027


Khối Lượng (24h)

$34,686


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.592


Lượng cung Lưu Hành

$207,745,485

Tổng Cung Tối Đa1,000,000,000
Tổng Cung1,000,000,000

beFITTER Biểu Đồ

(FIU)

FIU Số Liệu Thống Kê Liên Quan

beFITTER Giá Hôm Nay


beFITTER Giá

$0.00028


Thay đổi giá 24h

-$0.00002

-8.66%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.00027 / $0.00038


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$34,686


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.592


Xếp Hạng Giá Vốn

#279


beFITTER Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$58,590


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$282,027


beFITTER Giá Hôm Nay

beFITTER Giá hôm nay là $0.0002 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $34,686. beFITTER có giá đang thay đổi -8.66% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 207,745,485 coins và tổng cung là 1,000,000,000

Giá cao nhất của beFITTER?

beFITTER đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.217778.

Giá thấp nhất của beFITTER?

beFITTER có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00022066.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của beFITTER?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của beFITTER 34,686.

Có thể giao dịch beFITTER ở đâu?

Bạn có thể giao dịch beFITTER trên


Nơi Mua FIU

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

beFITTER Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.
beFITTER

HEE

$0.00005

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$503

Khối Lượng (24h)

$10

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

?

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
10,000,000

beFITTER Health

beFITTER Health

$0.00005

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$503


Khối Lượng (24h)

$10


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung10,000,000

HEE Biểu Đồ

(HEE)

HEE Số Liệu Thống Kê Liên Quan

HEE Giá Hôm Nay


HEE Giá

$0.00005


Thay đổi giá 24h

-


0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

$10


0

HEE Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$503.97


HEE Giá Hôm Nay

HEE Giá hôm nay là $0 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $10. HEE có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 10,000,000

Giá cao nhất của HEE?

HEE đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.

Giá thấp nhất của HEE?

HEE có mức thấp nhất (all time low) tại 0.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của HEE?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của HEE 10.

Có thể giao dịch HEE ở đâu?

Bạn có thể giao dịch HEE trên


Nơi Mua HEE

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy