beFITTER

beFITTER

bsc

Cập nhật: January 31, 2023

beFITTER NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của beFITTER?

beFITTER là Move To Earn game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi beFITTER ?

beFITTER có thể chơi trên Android, iOS

Hướng dẫn chơi beFITTER ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự beFITTER

Game khác

beFITTER

FIU

$0.0043

0.85%

$0.0041

Trong 24h

$0.0043

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$262,081

0.85%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$4,264,335

Khối Lượng (24h)

$98,345

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.375

Lượng cung Lưu Hành

61,458,910

6.14%

Tổng Cung Tối Đa

1,000,000,000
Tổng Cung
1,000,000,000

beFITTER

FIU

$0.0043

0.85%

$0.0041

Trong 24h

$0.0043


Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$262,081

1.19%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$4,264,335


Khối Lượng (24h)

$98,345


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.375


Lượng cung Lưu Hành

$61,458,910

Tổng Cung Tối Đa1,000,000,000
Tổng Cung1,000,000,000

beFITTER Biểu Đồ

(FIU)

FIU Số Liệu Thống Kê Liên Quan

beFITTER Giá Hôm Nay


beFITTER Giá

$0.0043


Thay đổi giá 24h

$0.00003

0.85%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.0042 / $0.0043


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$98,345


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.375


Xếp Hạng Giá Vốn

#196


beFITTER Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$262,081


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$4,264,335


beFITTER Giá Hôm Nay

beFITTER Giá hôm nay là $0.0042 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $98,345. beFITTER có giá đang thay đổi 0.85% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 61,458,910 coins và tổng cung là 1,000,000,000

Giá cao nhất của beFITTER?

beFITTER đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.217778.

Giá thấp nhất của beFITTER?

beFITTER có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00415441.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của beFITTER?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của beFITTER 98,345.

Có thể giao dịch beFITTER ở đâu?

Bạn có thể giao dịch beFITTER trên


Nơi Mua FIU

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

beFITTER Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.
beFITTER

HEE

$0.0001

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$1,048

Khối Lượng (24h)

$2,766

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

?

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
10,000,000

beFITTER Health

beFITTER Health

$0.0001

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$1,048


Khối Lượng (24h)

$2,766


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung10,000,000

HEE Biểu Đồ

(HEE)

HEE Số Liệu Thống Kê Liên Quan

HEE Giá Hôm Nay


HEE Giá

$0.0001


Thay đổi giá 24h

-


0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

$2,766


0

HEE Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$1,048.17


HEE Giá Hôm Nay

HEE Giá hôm nay là $0.0001 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $2,766. HEE có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 10,000,000

Giá cao nhất của HEE?

HEE đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.

Giá thấp nhất của HEE?

HEE có mức thấp nhất (all time low) tại 0.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của HEE?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của HEE 2,766.

Có thể giao dịch HEE ở đâu?

Bạn có thể giao dịch HEE trên


Nơi Mua HEE

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy