#

GameFi

ethereum
solana
polygon
moonriver

Thông tin về Launchpad

GameFi Đang khởi chạy trên 5 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, Solana.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt GameFi Bao gồm Koakuma, Dvision Network, Monsterra. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
$0.0028$0.018-$170,0000.16x0.65xIDOJan 11
$0.012-$2,956,371$82,800--INO-
-$0.2-$131,000--IDO-
$0.00091-$140,946$7,900--INO-
$0.00091-$140,946$38,800--INO-
$0.00091-$140,946---INO-
$0.0034$0.03-$288,0000.11x2.06xIDOJun 07
$0.0034--$288,000--IDO-
$0.0014--$150,000--IDO-
$0.00038$0.045-$180,0000.01x5.03xIDOApr 27
-$0.05-$200,000--IDO-
-$0.01-$200,000--IDO-
$0.0012$0.1-$200,0000.01x2xIDOMar 30
$0.054$0.1$12,701,548$150,0000.54x27.3xIDOMar 05
------INO-
$0.00011$0.035-$245,000-6.53xIDO-
$0.00063$0.025$202,501$250,0000.03x6.47xIDOJan 26
$0.0022$0.2-$150,0000.01x1.01xIDOJan 19
$0.00045$0.015-$100,0000.03x3.22xIDOJan 13
$0.004$0.06-$95,0000.07x2.39xIDOJan 10
$0.0054$0.3-$95,0000.02x2.02xIDOJan 06
$0.00062$0.022$328,594$150,0000.03x9.84xIDODec 21
$0.0013$0.018$1,040,075$250,0000.07x23.4xIDODec 20
$0.00043$0.025-$125,0000.02x112xIDODec 19
$0.0011$0.25$464,024$175,000-5.48xIDO-
$0.0054--$99,669--INO-
$0.00094$0.18$20,946,458$175,0000.01x1.07xIDODec 15
$0.0013$0.045$18,270$100,0000.03x36.44xIDODec 14
$0.0054-----INO-
$0.0097-$159,945$127,575--INO-
$0.0097-$159,945$567,001--INO-
$0.0097-$159,945$567,009--INO-
$0.0097-$159,945---INO-
$0.0033--$779,357--INO-
$0.0083$0.7-$110,0000.01x9.21xIDONov 30
$0.0065$0.08$496,272$100,0000.08x35.75xIDONov 29
$0.0022-$65,774---INO-
$0.0033--$79,736--INO-
$0.0033--$79,734--INO-
$0.00008$0.01-$100,0000.01x55.13xIDONov 25
$0.0014$0.035$310,476$124,6000.04x42.57xIDONov 24
$0.0099-----INO-
$0.000041$0.0035-$110,0000.01x52.46xIDONov 22
$0.035$4-$120,0000.01x27.06xIDONov 21
$0.0012$0.012-$102,0000.1x48.65xIDONov 18
$0.0033$0.05-$120,0000.07x34.4xIDONov 14
$0.00021$0.014-$140,0000.02x19.26xIDONov 12
$0.01$0.025$3,636,665$100,0000.41x76.4xIDONov 09
$0.0028$0.06-$140,0000.05x14.44xIDONov 06
$0.0032$0.1-$113,0000.03x22.7xIDONov 05
$0.0013$0.1-$147,0000.01x28.5xIDOOct 28
$0.0006$0.008$44,108$90,0000.07x99.63xIDOOct 27
-$0.3-$80,000--IDO-
$0.00054$0.04-$100,0000.01x17.66xIDOOct 23
$0.0006$0.012-$125,0000.05x151.66xIDOOct 15
-$0.04-$150,000--IDO-
$0.00059$0.17$55,841$100,000-40.67xIDO-
$0.021$0.05$3,744,717$3,0000.42x36.4xIDOOct 06
$0.00054-----INO-
$0.02$0.13-$100,0000.16x34.08xIDOOct 05
$0.0022$0.12$65,774$150,0000.02x39.92xIDOOct 04
$0.00023$0.015-$105,0000.02x22.9xIDOSep 23
$0.00092$0.006$48,170$17,0000.15x70.69xIDOSep 05
$0.00041$0.007-$100,0000.06x25.47xIDOAug 29
---$60,000--INO-
---$50,000--INO-
-$0.009-$150,000--IDO-
-$0.25-$150,000--IDO-
---$100,000--IDO-
-$0.08-$140,500--IDO-
$0.0032--$220,045--INO-
---$3,337,000--INO-
-$0.25-$148,000--IDO-
-$0.04-$200,000--IDO-
-$0.08-$140,500--IDO-
-$0.2-$131,000--IDO-
-$0.04-$200,000--IDO-
-$0.08-$142,500--IDO-
-$0.25-$100,000--IDO-
---$150,000--IDO-
---$200,000--IDO-
---$142,500--IDO-