SevenX Ventures

SevenX Ventures

Năm thành lập :

2020

|

Lần đầu tư gần nhất:

2023

SevenX Ventures has made 25 investments. Their most recent investment was on Jan. 26, 2022, when raised $8.4M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Private Round
Jan 26, 2022$8,400,000--
2
Seed Round
Feb 26, 2022$5,500,000--
3
Unknown Round
Apr 12, 2022$20,000,000--
4
Series A Round
Feb 10, 2023$10,000,000--
5
Unknown Round
Feb 28, 2023$2,000,000--
6
Series A Round
Apr 28, 2023$20,000,000--
7
Seed Round
Jul 14, 2023$5,000,000--
8
Seed Round
Sep 13, 2023$8,000,000--
9
Seed Round
Apr 20, 2021$1,325,00024.44x1,117x
10
Series A Round
Jun 16, 2021$4,000,0005.43x248.22x
11
Seed Round
Dec 10, 2021$15,000,000--