SevenX Ventures

SevenX Ventures

Năm thành lập :

2020

|

Lần đầu tư gần nhất:

2024

SevenX Ventures has made 25 investments. Their most recent investment was on Jan. 26, 2022, when raised $8.4M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Private Round
Jan 26, 2022$8,400,000--
2
Seed Round
Feb 26, 2022$5,500,000--
3
Unknown Round
Apr 12, 2022$20,000,000--
4
Series A Round
Feb 10, 2023$10,000,000--
5
Unknown Round
Feb 28, 2023$2,000,000--
6
Series A Round
Apr 28, 2023$20,000,000--
7
Seed Round
Jul 14, 2023$5,000,000--
8
Seed Round
Sep 13, 2023$8,000,000--
9
Series A Round
Nov 23, 2023$10,000,000--
10
Series A Round
Mar 12, 2024$10,000,000--
11
Pre-Seed Round
Apr 05, 2024$2,000,000--
12
Unknown Round
Apr 11, 2024$3,500,000--
13
Unknown Round
Apr 26, 2024$10,000,000--
14
Seed Round
Apr 20, 2021$1,325,00076.03x1,117x
15
Series A Round
Jun 16, 2021$4,000,00016.89x248.22x
16
Seed Round
Dec 10, 2021$15,000,000--