YGG Sea

YGG Sea

Token

SEA

Price

0

Discord

45.8K

Updated: June 24, 2024


Vốn hoá

0

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

0

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

0

Lượng cung Lưu Hành

0

Giá cao nhất

0

Tổng Cung

$1,000,000,000

Giá thấp nhất

0

Tổng Cung Tối Đa

$1,000,000,000


About Guild

<div class="section-content-wrapper"> <div class="section-content"> <div><span class="description">YGG SEA is a sub-decentralized autonomous organization (subDAO) of the play-to-earn blockchain game YGG. The YGG SEA will be based on smart contracts built on the Ethereum blockchain.</span></div> </div> </div>


YGG Sea Price chart

Partnered Games

Guild Like YGG Sea