Coin98 Ventures

Coin98 Ventures

Năm thành lập :

2020

|

Lần đầu tư gần nhất:

2022

Coin98 Ventures has made 25 investments. Their most recent investment was on Feb. 18, 2022, when raised $3.0M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Seed Round
Jan 06, 2021$2,100,000--
2
Private Round
Mar 10, 2021$2,100,00024.6x409.3x
3
Private Round
May 14, 2021$2,400,0001.44x122.8x
4
Private Round
Aug 20, 2021$2,300,000--
5
Seed Round
Sep 22, 2021$2,700,000--
6
Seed Round
Oct 10, 2021$2,150,000--
7
Seed Round
Oct 26, 2021$6,800,000--
8
Private Round
Oct 29, 2021$2,150,0000.36x21.44x
9
Seed Round
Dec 16, 2021$1,800,000--
10
Private Round
Feb 07, 2022$2,400,000--
11
Private Round
Feb 18, 2022$3,000,000--
12
Seed Round
Mar 04, 2022$6,000,000--
13
Seed Round
Jan 19, 2022$4,000,000--