Waxel

Waxel

ethereum
wax

Cập nhật: February 17, 2023

Waxel NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Waxel?

Waxel là Other game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Waxel ?

Waxel có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi Waxel ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Waxel

Game khác

Waxel

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?

Khối Lượng (24h)

?

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
?

Waxel

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?


Khối Lượng (24h)

?


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường


Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung?

Waxel Biểu Đồ

()

Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Waxel Giá Hôm Nay


Waxel Giá

-


Thay đổi giá 24h

-


0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

-


Xếp Hạng Giá Vốn

#0


Waxel Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

-


Waxel Giá Hôm Nay

Waxel Giá hôm nay là $0 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của . Waxel có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 0

Giá cao nhất của Waxel?

Waxel đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.

Giá thấp nhất của Waxel?

Waxel có mức thấp nhất (all time low) tại 0.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Waxel?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Waxel .

Có thể giao dịch Waxel ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Waxel trên


Nơi Mua

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Waxel Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.