Cập nhật: June 17, 2022

AngryBNB NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của AngryBNB?

AngryBNB là Fighting, Strategy, Action game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi AngryBNB ?

AngryBNB có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi AngryBNB ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự AngryBNB

Game khác

AngryBNB

AngryBNB

0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0xd105...66a4eF90

Vốn Hoá Thị Trường

?

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?

Khối Lượng (24h)

?

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
?

AngryBNB

AngryBNB

0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0xd105...66a4eF90

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?


Khối Lượng (24h)

?


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường


Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung?

AngryBNB Biểu Đồ

(AngryBNB)

ANGRYBNB Số Liệu Thống Kê Liên Quan

AngryBNB Giá Hôm Nay


AngryBNB Giá

-


Thay đổi giá 24h

-


0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

-


Xếp Hạng Giá Vốn

#0


AngryBNB Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

-


AngryBNB Giá Hôm Nay

AngryBNB Giá hôm nay là $0 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của . AngryBNB có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 0

Giá cao nhất của AngryBNB?

AngryBNB đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.

Giá thấp nhất của AngryBNB?

AngryBNB có mức thấp nhất (all time low) tại 0.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của AngryBNB?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của AngryBNB .

Có thể giao dịch AngryBNB ở đâu?

Bạn có thể giao dịch AngryBNB trên


Nơi Mua AngryBNB

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

AngryBNB Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.