#

PAID Network

ethereum
solana
polygon
enjin

Thông tin về Launchpad

PAID Network Đang khởi chạy trên 5 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, Solana.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt PAID Network Bao gồm Zone of Avoidance, MetaShooter, Karmaverse. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
-$0.02-$400,000--IDO-
---$200,000--Private-
$0.019$0.5-$200,0000.04x1.52xIDOMar 24
$0.0013$0.18-$400,0000.01x1.34xIDOMar 18
$0.018$0.14$6,027,175$400,0000.13x13.14xIDOJan 28
$0.0056$0.16-$200,0000.04x4.63xIDOJan 18
$0.0029$0.05$430,293$142,5000.06x15.47xIDOJan 12
$0.0011$0.25$464,024$250,000-5.48xIDO-
$0.00094$0.18$20,946,458$200,0000.01x1.07xIDODec 15
$0.031$0.0037$24,387,379$300,0008.58x21.05xIDODec 09
$0.000048$0.05$86,812$300,000-10.14xIDO-
$0.022$0.1$892,748$75,0000.22x9.22xIDONov 11
$0.0059$0.6-$150,0000.01x3.6xIDOOct 28
$0.012$0.2$46,769$150,0000.06x43.45xIDOOct 13
$0.0095$0.2$347,641$80,0000.05x24.35xIDOSep 16
$0.03$0.08-$100,0000.38x264.12xIDOSep 16
$0.0016$0.0014$21,044,259$248,4001.12x193.88xIDOSep 02
-$0.14-$200,000--IDO-
-$0.055-$350,000--IDO-
-$0.04-$400,000--IDO-
-$0.14-$200,000--IDO-
-$0.055-$350,000--IDO-
-$0.04-$400,000--IDO-
---$400,000--IDO-
---$350,000--IDO-
---$200,000--IDO-