Sequoia Capital

Sequoia Capital

Năm thành lập :

2009

|

Lần đầu tư gần nhất:

2023

Sequoia Capital has made 1 investments. Their most recent investment was on Dec. 16, 2021, when raised $3.1M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Series A Round
Nov 04, 2021$21,000,000--
2
Private Round
Dec 16, 2021$3,100,0005.86x53.7x
3
Seed Round
Jan 21, 2022$5,000,000--
4
Seed Round
Feb 02, 2022$7,000,000--
5
Series A Round
Apr 11, 2023$20,000,000--
6
Unknown Round
Apr 25, 2023$8,500,000--
7
Seed Round
Jan 19, 2022$6,000,000--