Polygon

Polygon

Năm thành lập :

2017

|

Lần đầu tư gần nhất:

2023

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Seed Round
Sep 23, 2021$4,200,000--
2
Seed Round
Nov 24, 2021$5,000,000--
3
Seed Round
Jan 16, 2022$6,800,000--
4
Series A Round
Jan 17, 2022$10,000,000--
5
Seed Round
Mar 02, 2022$2,000,000--
6
Seed Round
Mar 28, 2022$12,000,000--
7
Seed Round
Apr 13, 2022$5,000,000--
8
Unknown Round
May 06, 2022$3,000,000--
9
Seed Round
May 19, 2022$15,000,000--
10
Seed Round
Jun 01, 2022$10,600,000--
11
Unknown Round
Jul 26, 2022$10,000,000--
12
Private Round
Nov 16, 2021$3,500,0004.24x58.79x
13
Seed Round
Sep 09, 2022$13,200,000--
14
Unknown Round
Oct 03, 2022---
15
Unknown Round
Sep 09, 2022$25,000,000--
16
Seed Round
Sep 20, 2022$7,600,000--
17
Seed Round
Oct 19, 2022$5,000,000--
18
Seed Round
Nov 17, 2022$6,000,000--
19
Unknown Round
Jan 19, 2023$4,000,000--
20
Seed Round
Feb 17, 2023$2,000,000--
21
Unknown Round
Apr 25, 2023$8,500,000--
22
Pre-Seed Round
Apr 25, 2023$1,000,000--
23
Unknown Round
May 08, 2023$4,500,000--
24
Pre-Seed Round
May 21, 2023$1,000,000--
25
Strategic Round
Jun 25, 2023---
26
Pre-Seed Round
Jul 19, 2023$1,500,000--
27
Seed Round
Jul 25, 2023$4,700,000--
28
Seed Round
Oct 03, 2023$2,000,000--
29
Seed Round
Oct 18, 2023$11,000,000--
30
Seed Round
Dec 10, 2021$15,000,000--