Polygon Studios

Polygon Studios

Năm thành lập :

2017

|

Lần đầu tư gần nhất:

2022

Polygon Studios has made 41 investments. Their most recent investment was on Feb. 21, 2022, when raised $3.2M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Private Round
Jul 27, 2021$3,600,0002.97x59.17x
2
Private Round
Aug 12, 2021$4,400,00032.06x1,782.81x
3
Seed Round
Sep 20, 2021$1,887,5000.2x15.21x
4
Private Round
Sep 22, 2021$5,700,0000.78x55.92x
5
Private Round
Sep 30, 2021$3,800,0000.56x140.66x
6
Private Round
Oct 04, 2021$1,500,0000.26x40.67x
7
Private Round
Oct 13, 2021$1,960,000--
8
Seed Round
Oct 15, 2021$5,000,000--
9
Private Round
Oct 18, 2021$1,920,0000.04x9x
10
Seed Round
Oct 20, 2021$4,000,000--
11
Private Round
Oct 27, 2021$704,0000.13x16.7x
12
Private Round
Nov 15, 2021$1,910,0000.21x7.75x
13
Private Round
Nov 16, 2021$2,450,0000.17x45.66x
14
Private Round
Nov 17, 2021$2,050,0000.54x14.61x
15
Seed Round
Dec 09, 2021$6,500,0006.91x137x
16
Private Round
Dec 17, 2021$4,152,500--
17
Seed Round
Feb 28, 2022$6,000,000--
18
Seed Round
Mar 15, 2022$26,000,000--
19
Seed Round
Apr 04, 2022$2,000,000--
20
Seed Round
Apr 08, 2022$3,500,000--
21
Private Round
May 31, 2022$3,000,000--
22
Seed Round
Jun 03, 2022$6,500,000--
23
Pre-Seed Round
Sep 05, 2022$3,200,000--
24
Seed Round
Apr 20, 2021$1,325,00063.74x1,117x
25
Series A Round
Nov 24, 2021$18,000,000--
26
Unknown Round
Feb 11, 2022$13,500,000--