Hashed

Hashed

Năm thành lập :

2018

|

Lần đầu tư gần nhất:

2024

Hashed has made 29 investments. Their most recent investment was on Jan. 26, 2022, when raised $12.4M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Seed Round
Oct 10, 2021$2,150,000--
2
Seed Round
Oct 26, 2021$6,800,000--
3
Private Round
Oct 29, 2021$2,150,0000.36x21.44x
4
Private Round
Nov 24, 2021$2,300,0001.7x74.5x
5
Private Round
Dec 10, 2021$3,800,0001.04x43.16x
6
Seed Round
Dec 13, 2021$3,500,000--
7
Private Round
Dec 16, 2021$3,100,0005.86x53.7x
8
Series A Round
Jan 26, 2022$10,000,000--
9
Seed Round
Mar 04, 2022$6,000,000--
10
Series A Round
Mar 10, 2022$42,000,000--
11
Seed Round
Apr 27, 2022$13,500,000--
12
Unknown Round
May 06, 2022$3,000,000--
13
Seed Round
May 19, 2022$15,000,000--
14
Seed Round
Aug 05, 2022$6,000,000--
15
Seed Round
Aug 10, 2022$12,000,000--
16
Unknown Round
Nov 30, 2022$2,500,000--
17
Unknown Round
Feb 28, 2023$13,000,000--
18
Unknown Round
Mar 21, 2023$40,000,000--
19
Strategic Round
Jun 12, 2023---
20
Seed Round
Jul 25, 2023$4,700,000--
21
Seed Round
Nov 01, 2023$3,300,000--
22
Unknown Round
Apr 15, 2024$10,000,000--
23
Series A Round
Jun 06, 2024$7,500,000--
24
Series A Round
Nov 24, 2021$18,000,000--
25
Seed Round
Jan 19, 2022$4,000,000--
26
Seed Round
Dec 10, 2021$15,000,000--