FBG Capital

FBG Capital

Năm thành lập :

2017

|

Lần đầu tư gần nhất:

2023

FBG Capital has made 19 investments. Their most recent investment was on Jan. 10, 2022, when raised $None.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Private Round
Apr 26, 2021$1,200,0004.94x160.88x
2
Series A Round
May 12, 2021$10,300,000--
3
Series A Round
Nov 08, 2021$10,000,000--
4
Seed Round
May 05, 2022$5,300,000--
5
Seed Round
Jun 13, 2022$11,000,000--
6
Seed Round
Dec 12, 2022$2,000,000--
7
Series B Round
Apr 25, 2023$2,000,000--
8
Seed Round
Dec 07, 2022$3,700,000--
9
Unknown Round
May 30, 2023$6,500,000--
10
Seed Round
Dec 10, 2021$15,000,000--