Delphi Digital

Delphi Digital

Năm thành lập :

2018

|

Lần đầu tư gần nhất:

2023

Delphi Digital has made 23 investments. Their most recent investment was on Jan. 26, 2022, when raised $12.4M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Seed Round
May 26, 2021$2,000,000--
2
Seed Round
Oct 15, 2021$5,000,000--
3
Seed Round
Oct 26, 2021$6,800,000--
4
Strategic Round
Nov 22, 2021$2,000,000--
5
Seed Round
Nov 22, 2021$2,000,000--
6
Series A Round
Jan 12, 2022$40,000,000--
7
Private Round
Jan 21, 2022$5,500,000--
8
Series A Round
Jan 26, 2022$10,000,000--
9
Seed Round
Mar 09, 2022$15,000,000--
10
Seed Round
Mar 15, 2022$26,000,000--
11
Seed Round
Mar 30, 2022$6,000,0000.03x2.27x
12
Seed Round
Apr 04, 2022$14,000,000--
13
Unknown Round
Apr 12, 2022$20,000,000--
14
Seed Round
May 25, 2022$15,000,000--
15
Seed Round
Jun 09, 2022$7,500,000--
16
Pre-Seed Round
May 20, 2022$1,000,000--
17
Seed Round
Aug 08, 2022$4,200,000--
18
Seed Round
Aug 17, 2022$7,500,000--
19
Seed Round
Sep 03, 2022$7,000,000--
20
Seed Round
Sep 03, 2022$7,000,000--
21
Seed Round
Feb 17, 2023$2,000,000--
22
Unknown Round
Feb 28, 2023$13,000,000--
23
Seed Round
Mar 13, 2023$6,000,000--
24
Unknown Round
Apr 19, 2023$18,000,000--
25
Series A Round
Oct 24, 2023$3,000,000--
26
Seed Round
Apr 20, 2021$1,325,00039.74x1,117x
27
Seed Round
Dec 08, 2021$4,000,000--
28
Seed Round
Dec 01, 2021$5,000,000--