Bitscale Capital

Bitscale Capital

Năm thành lập :

2020

|

Lần đầu tư gần nhất:

2022

Bitscale Capital has made 15 investments. Their most recent investment was on Jan. 26, 2022, when raised $12.4M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Seed Round
Jan 06, 2021$2,100,000--
2
Private Round
Mar 10, 2021$2,100,00024.6x409.3x
3
Seed Round
Mar 16, 2021$5,000,000--
4
Seed Round
Sep 22, 2021$2,700,000--
5
Seed Round
Mar 09, 2022$15,000,000--
6
Seed Round
Apr 20, 2021$1,325,00024.54x1,117x
7
Series A Round
Jun 16, 2021$4,000,0005.45x248.22x
8
Seed Round
Oct 07, 2021$4,500,000--
9
Seed Round
Nov 18, 2021$3,750,000--
10
Seed Round
Dec 08, 2021$4,000,000--