BITKRAFT Ventures

BITKRAFT Ventures

Năm thành lập :

2017

|

Lần đầu tư gần nhất:

2024

BITKRAFT Ventures has made 4 investments. Their most recent investment was on Jan. 21, 2022, when raised $5.5M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Seed Round
Oct 15, 2021$5,000,000--
2
Seed Round
Oct 26, 2021$6,800,000--
3
Seed Round
Dec 16, 2021$1,800,000--
4
Private Round
Jan 21, 2022$5,500,000--
5
Strategic Round
Mar 04, 2022$10,000,000--
6
Seed Round
Mar 09, 2022$15,000,000--
7
Seed Round
Mar 15, 2022$26,000,000--
8
Unknown Round
Apr 12, 2022$20,000,000--
9
Seed Round
May 02, 2022$4,000,000--
10
Unknown Round
May 06, 2022$3,000,000--
11
Seed Round
May 25, 2022$15,000,000--
12
Seed Round
Jun 09, 2022$7,500,000--
13
Seed Round
Jul 27, 2022$6,400,000--
14
Seed Round
Aug 09, 2022$5,800,000--
15
Seed Round
Aug 17, 2022$7,500,000--
16
Unknown Round
Aug 31, 2022$5,000,000--
17
Seed Round
Nov 29, 2022$3,100,000--
18
Unknown Round
Feb 28, 2023$13,000,000--
19
Unknown Round
Mar 21, 2023$40,000,000--
20
Unknown Round
Apr 19, 2023$18,000,000--
21
Series A Round
Jun 09, 2023$12,000,000--
22
Seed Round
Oct 18, 2023$11,000,000--
23
Unknown Round
Nov 17, 2023---
24
Unknown Round
Mar 12, 2024$5,000,000--
25
Unknown Round
Apr 15, 2024$10,000,000--
26
Series A Round
Jun 16, 2021$4,000,00016.86x248.22x
27
Seed Round
Dec 08, 2021$4,000,000--