Bayz

Bayz

Token

Price

Discord

25.47K

Updated: September 23, 2023


Vốn hoá

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

Lượng cung Lưu Hành

Giá cao nhất

Tổng Cung

Giá thấp nhất

Tổng Cung Tối Đa


About Guild

BAYZ is a decentralized autonomous organization focused on bringing people into the metaverse through blockchain gaming and play-to-earn engagement.


Bayz Price chart

Partnered Games

Guild Like Bayz