#

LaunchZone

ethereum
solana

Thông tin về Launchpad

LaunchZone Đang khởi chạy trên 3 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, Solana.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt LaunchZone Bao gồm Mones, MetaBomb, MStation. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
$0.000018$0.008-$1,848,880--IDO-
$0.00024--$350,000--IDO-
$0.00013$0.18-$250,000-0.12xIDO-
$0.00076$0.004$4,733,477$225,0000.19x22.63xIDOMar 03
$0.00012$0.028-$200,000-11.63xIDO-
$0.0024$0.06$52,031$150,0000.04x82.5xIDOJan 04
$0.00095$0.03-$100,0000.03x6.65xIDODec 28
$0.0018$0.25$803,199$90,0000.01x5.48xIDODec 16
-$0.05-$135,000--IDO-
$0.000079$0.05$162,399$170,000-10.14xIDO-
$0.014$0.06-$90,0000.23x102.67xIDONov 28
$0.00057$0.018$132,812$70,0000.03x49.46xIDONov 20
$0.00041$0.04-$300,0000.01x18.11xIDONov 12
$0.0046$0.16$173,404$300,0000.03x20.62xIDONov 11
$0.002$0.015$211,860$450,0000.13x54.77xIDONov 05
$0.0002$0.004$75,125$390,0400.05x20.26xIDOSep 06
$0.0017$0.1-$110,0000.02x31.4xIDOAug 15
$0.00081--$50,000--IDO-
$0.00081$0.004-$50,0000.2x2.29xIDOInvalid Date