#

Enjinstarter

ethereum
solana
polygon
avalanche
enjin

Thông tin về Launchpad

Enjinstarter Đang khởi chạy trên 6 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, Solana.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt Enjinstarter Bao gồm Plutonians DAO, MetaFighter, Bountie Hunter. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
---$125,000--Private-
$0.00029$0.013-$150,0000.02x5.13xIDOApr 11
$0.00012$0.02$791$150,0000.01x1.86xIDOApr 04
$0.0014$0.12$147,756$200,0000.01x4.34xIDOMar 22
-$0.022-$200,000--IDO-
---$150,000--Private 2-
$0.00022$0.045-$150,000-1.98xIDO-
$0.00046$0.05-$200,0000.01x3.97xIDOFeb 17
$0.00014$0.038$435$250,000-113.95xIDO-
$0.0056$0.16-$200,0000.04x4.63xIDOJan 17
$0.0021$0.025-$100,0000.09x13.97xIDOJan 15
$0.000007$0.012-$70,000-1.66xIDO-
$0.00045$0.015-$100,0000.03x3.22xIDOJan 11
$0.000082$0.03-$100,000-1.46xIDO-
$0.0000081$0.0015-$150,0000.01x2.14xIDODec 22
$0.0032$0.06-$125,0000.05x4.84xIDODec 21
$0$0.008-$150,000--IDO-
$0.000026$0.0025-$100,0000.01x3.03xIDODec 18
$0.000062$0.00095$277,677$100,0000.06x2.11xIDODec 16
$0.0007$0.08-$150,0000.01x1.25xIDODec 15
$0.00049$0.02-$150,0000.02x2.63xIDODec 14
$0.0006$0.095-$100,0000.01x0.85xIDODec 13
$0.0022$0.13-$155,0000.02x6.79xIDODec 09
$0.00011$0.015-$100,0000.01x1.33xIDODec 08
$0.002$0.012-$200,0000.17x21.75xIDODec 07
$0.00056$0.12-$105,000-4.28xIDO-
$0.000048$0.05$86,812$100,000-10.14xIDO-
$0.00059$0.025-$125,0000.02x2.91xIDODec 03
$0.00041$0.05-$100,0000.01x2.29xIDODec 02
$0.0035$0.015-$150,0000.23x12.45xIDONov 30
$0.00052$0.1-$100,0000.01x5.77xIDONov 27
$0.025$0.2-$100,0000.12x4.38xIDONov 25
$0.000041$0.0035-$80,0000.01x52.46xIDONov 20
$0.00092$0.038$278,166$100,0000.02x12.02xIDONov 19
$0.0027$0.16$923,415$200,0000.02x8.56xIDOOct 31
$0.011$0.4-$100,0000.03x24.08xIDOOct 11
-$0.009-$150,000--IDO-
-$0.03-$200,000--IDO-
-$0.07----IDO-
-$0.016-$150,000--IDO-
$0.0000012$0.0075-$250,000--IDO-
-$0.07-$300,000--IDO-
-$0.016-$150,000--IDO-
$0.0000012$0.03-$250,000--IDO-
-$0.012-$250,000--IDO-
-$0.012-$250,000--IDO-
---$250,000--Private-
---$150,000--IDO-
---$250,000--IDO-
---$150,000--IDO-
---$300,000--IDO-
---$250,000--IDO-
$0.0000012--$250,000--IDO-