#

Avalaunch

avalanche

Thông tin về Launchpad

Avalaunch Đang khởi chạy trên 2 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là null, Avalanche.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt Avalaunch Bao gồm Snake City, Snail Trail, MetaDerby. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
-$0.02-$600,000--IDO-
-$0.066-$1,188,000--IDO-
-$0.04-$1,000,000--IDO-
$0.017$0.01$2,948,101$1,500,0001.73x36.4xIDOMar 15
-$0.1-$1,000,000--IDO-
$0.029$0.35$1,433,747$1,000,0000.08x9.43xIDOJan 18
$0.0000054$0.0045$7,173$1,000,000-14.54xIDO-
$0.0037$0.28$25,786$900,0000.01x59.29xIDONov 23
$0.00061$0.018$217,724$400,0000.03x164.44xIDONov 09
$0.0025$0.011-$379,3190.23x8.59xIDOSep 05