YGG SEA

YGG SEA

Năm thành lập :

2020

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Series A Round
May 12, 2021$10,300,000--
2
Seed Round
Oct 26, 2021$6,800,000--
3
Seed Round
Nov 22, 2021---
4
Seed Round
Dec 21, 2021$4,800,000--
5
Seed Round
Feb 02, 2022$7,000,000--
6
Seed Round
Feb 11, 2022$2,000,000--
7
Seed Round
Feb 15, 2022$7,000,000--
8
Strategic Round
Feb 21, 2022$2,500,000--
9
Seed Round
Mar 08, 2022$880,000--
10
Seed Round
Mar 09, 2022$15,000,000--
11
Seed Round
Mar 10, 2022$1,000,000--
12
Seed Round
Mar 15, 2022$4,000,000--
13
Seed Round
Mar 15, 2022$26,000,000--
14
Seed Round
Mar 31, 2022$3,350,000--
15
Unknown Round
Apr 12, 2022$20,000,000--
16
Unknown Round
Jun 03, 2022$4,700,000--
17
Seed Round
Jul 08, 2022$2,800,000--
18
Unknown Round
Jan 30, 2023$5,750,000--
19
Seed Round
Jan 19, 2022$6,000,000--