Solana Capital

Solana Capital

Năm thành lập :

Invalid Date

|

Lần đầu tư gần nhất:

2022

Solana Capital has made 12 investments. Their most recent investment was on Jan. 3, 2022, when raised $8.8M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Private Round
Oct 21, 2021$2,880,0005.11x107.5x
2
Seed Round
Oct 28, 2021$4,000,000--
3
Private Round
Nov 30, 2021$2,300,0006.02x1,555x
4
Seed Round
Jan 21, 2022$5,000,000--
5
Seed Round
Mar 22, 2022$5,000,000--
6
Unknown Round
Jun 16, 2022$4,500,000--
7
Seed Round
Oct 18, 2021$8,300,000--
8
Series A Round
Nov 24, 2021$18,000,000--