Pantera Capital

Pantera Capital

Năm thành lập :

2014

Pantera Capital has made 15 investments. Their most recent investment was on Feb. 18, 2022, when raised $3.0M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Strategic Round
Apr 15, 2021$5,000,000--
2
Seed Round
Jun 07, 2021---
3
Series A Round
Nov 04, 2021$21,000,000--
4
Private Round
Feb 18, 2022$3,000,000--
5
Seed Round
Feb 23, 2022$6,000,000--
6
Seed Round
May 06, 2022$9,000,000--
7
Seed Round
Oct 18, 2021$8,300,000--
8
Seed Round
Sep 09, 2022$13,200,000--
9
Unknown Round
Sep 09, 2022$25,000,000--
10
Series A Round
Feb 23, 2023$10,000,000--
11
Series A Round
Feb 15, 2024$8,000,000--
12
Seed Round
Dec 31, 2021$8,600,000--
13
Seed Round
Jan 19, 2022$4,000,000--
14
Private Round
Jun 09, 2022$6,000,000--