OIG Oracles Investment Group

OIG Oracles Investment Group

Năm thành lập :

2021

|

Lần đầu tư gần nhất:

2022

OIG Oracles Investment Group has made 80 investments. Their most recent investment was on Feb. 21, 2022, when raised $3.2M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Private Round
Aug 11, 2021$1,335,0000.14x78.5x
2
Private Round
Aug 30, 2021$2,300,0000.04x12.9x
3
Private Round
Sep 03, 2021$198,000--
4
Seed Round
Sep 04, 2021$2,531,2500.37x31.17x
5
Private Round
Sep 06, 2021$2,291,2500.21x47.09x
6
Private Round
Sep 06, 2021$1,350,0000.46x26.6x
7
Private Round
Sep 07, 2021$300,0000.16x48.15x
8
Private Round
Sep 15, 2021$1,320,0000.11x8.09x
9
Private Round
Sep 16, 2021$1,600,0000.04x6.06x
10
Private Round
Sep 17, 2021$680,0000.2x46.38x
11
Private Round
Sep 18, 2021$3,100,0003.07x254.67x
12
Private Round
Sep 28, 2021$2,100,0000.27x19.63x
13
Private Round
Oct 01, 2021$275,0000.15x53.21x
14
Private Round
Oct 04, 2021$3,080,0002.31x449.29x
15
Private Round
Oct 10, 2021$445,0000.1x10.26x
16
Private Round
Oct 14, 2021$2,300,0000.09x122.4x
17
Private Round
Oct 16, 2021$3,700,0000.35x39.14x
18
Private Round
Oct 18, 2021$1,920,0000.04x9x
19
Private Round
Oct 21, 2021$1,550,0000.04x5.08x
20
Private Round
Oct 24, 2021$750,0000.06x12.57x
21
Private Round
Oct 25, 2021$1,270,7500.93x67.78x
22
Private Round
Oct 27, 2021$2,600,0000.64x33.47x
23
Private Round
Nov 04, 2021$1,210,0000.89x22.41x
24
Private Round
Nov 04, 2021$4,237,5000.1x3.86x
25
Private Round
Nov 16, 2021$8,820,0002.13x193.23x
26
Private Round
Nov 22, 2021$7,400,000--
27
Private Round
Nov 30, 2021$2,300,0006.02x1,555x
28
Private Round
Dec 02, 2021$2,600,0000.23x4.58x
29
Private Round
Dec 05, 2021$650,0000.1x4.83x
30
Private Round
Dec 16, 2021$4,520,0000.15x3.33x
31
Private Round
Dec 17, 2021$4,152,500--
32
Private Round
Dec 26, 2021$4,750,0000.39x22.75x
33
Private Round
Dec 28, 2021$4,400,0000.02x0.48x
34
Private Round
Jan 03, 2022$600,0000.27x4.03x
35
Seed Round
Jan 11, 2022$2,000,000--
36
Private Round
Jan 31, 2022$4,660,0000.4x17.82x
37
Seed Round
Jun 03, 2022$6,500,000--
38
Private Round
Oct 18, 2021$1,734,0000.62x210.75x
39
Private Round
Nov 29, 2021$1,800,0007.28x2,630.67x