NGC Ventures

NGC Ventures

Năm thành lập :

2018

|

Lần đầu tư gần nhất:

2024

NGC Ventures has made 77 investments. Their most recent investment was on Feb. 1, 2022, when raised $3.5M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Seed Round
Jan 06, 2021$2,100,000--
2
Private Round
Mar 10, 2021$2,100,00024.6x409.3x
3
Seed Round
Apr 22, 2021$1,670,000--
4
Private Round
Apr 26, 2021$1,200,0004.94x160.88x
5
Private Round
May 27, 2021$2,250,0001.97x144x
6
Private Round
Aug 20, 2021$2,300,000--
7
Private Round
Sep 04, 2021$2,570,0001.43x33.1x
8
Seed Round
Sep 15, 2021$5,000,000--
9
Seed Round
Sep 22, 2021$2,700,000--
10
Private Round
Sep 22, 2021$1,725,0000.25x56.8x
11
Private Round
Nov 06, 2021$2,945,7600.46x15.85x
12
Private Round
Dec 06, 2021$5,000,0000.36x3.67x
13
Seed Round
Dec 21, 2021$4,800,000--
14
Private Round
Dec 21, 2021$2,880,0001.39x45.74x
15
Private Round
Dec 28, 2021$4,400,0000.02x0.48x
16
Series A Round
Jan 12, 2022$40,000,000--
17
Seed Round
Feb 17, 2022$3,800,000--
18
Private Round
May 31, 2022$3,000,000--
19
Seed Round
Jun 17, 2022$3,600,000--
20
Unknown Round
Aug 23, 2022$3,800,000--
21
Seed Round
May 22, 2023$3,000,000--
22
Seed Round
Dec 07, 2022$3,700,000--
23
Unknown Round
May 30, 2023$6,500,000--
24
Strategic Round
Apr 04, 2024$5,500,000--
25
Private Round
Oct 18, 2021$1,734,0000.69x210.75x