NFX

NFX

Năm thành lập :

2015

|

Lần đầu tư gần nhất:

2023

NFX has made 5 investments. Their most recent investment was on Feb. 9, 2022, when raised $2.3M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Seed Round
Sep 28, 2021$4,500,000--
2
Private Round
Oct 21, 2021$2,880,0005.11x107.5x
3
Seed Round
Feb 28, 2022$6,000,000--
4
Seed Round
May 19, 2022$15,000,000--
5
Unknown Round
May 31, 2022$10,000,000--
6
Pre-Seed Round
Nov 07, 2022$4,500,000--
7
Seed Round
Nov 18, 2022$6,000,000--
8
Seed Round
Feb 21, 2023$10,000,000--