LD Capital

LD Capital

Năm thành lập :

2018

|

Lần đầu tư gần nhất:

2024

LD Capital has made 81 investments. Their most recent investment was on Feb. 9, 2022, when raised $2.3M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Private Round
Feb 16, 2021$272,0000.92x90.19x
2
Seed Round
Mar 16, 2021$5,000,000--
3
Seed Round
Mar 17, 2021$1,000,000--
4
Strategic Round
Mar 26, 2021$2,000,000--
5
Seed Round
Apr 22, 2021$1,670,000--
6
Private Round
May 27, 2021$2,250,0001.97x144x
7
Private Round
Aug 02, 2021---
8
Seed Round
Sep 13, 2021$2,362,0001.11x36.4x
9
Private Round
Oct 06, 2021$1,937,5000.2x20.91x
10
Seed Round
Oct 20, 2021$4,000,000--
11
Private Round
Oct 24, 2021$2,200,0000.46x33.71x
12
Private Round
Nov 24, 2021$1,950,0000.06x10.27x
13
Private Round
Dec 02, 2021$2,090,0000.46x14.52x
14
Private Round
Dec 06, 2021$5,000,0000.36x3.67x
15
Private Round
Dec 07, 2021$6,100,0001.43x17.6x
16
Seed Round
Dec 14, 2021$3,500,000--
17
Seed Round
Dec 21, 2021$4,800,000--
18
Private Round
Dec 21, 2021$2,880,0001.39x45.74x
19
Seed Round
Jan 10, 2022$2,370,000--
20
Private Round
Jan 13, 2022$4,500,000--
21
Private Round
Jan 13, 2022$3,137,5001.11x41.25x
22
Private Round
Jan 23, 2022$3,000,0000.18x2.54x
23
Private Round
Jan 26, 2022$8,400,000--
24
Seed Round
Mar 02, 2022$4,000,000--
25
Seed Round
Apr 04, 2022$14,000,000--
26
Seed Round
Jun 13, 2022$11,000,000--
27
Private Round
Jun 21, 2022$2,000,000--
28
Seed Round
Sep 05, 2022$3,200,000--
29
Seed Round
Sep 05, 2022$3,200,000--
30
Pre-Seed Round
Sep 05, 2022$3,200,000--
31
Pre-Seed Round
Apr 25, 2023$1,000,000--
32
Seed Round
Oct 19, 2022$3,200,000--
33
Private Round
Dec 20, 2021$2,700,0000.2x46.37x
34
Private Round
Oct 18, 2021$1,734,0000.44x210.75x
35
Series A Round
Nov 24, 2021$18,000,000--
36
Seed Round
Jan 03, 2022$6,000,000--