Gumi Cryptos

Gumi Cryptos

Năm thành lập :

Invalid Date

|

Lần đầu tư gần nhất:

2023

Gumi Cryptos has made 6 investments. Their most recent investment was on Nov. 11, 2021, when raised $32.0M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Seed Round
Jul 27, 2022$5,000,000--
2
Seed Round
Sep 05, 2022$3,200,000--
3
Seed Round
Sep 05, 2022$3,200,000--
4
Series A Round
Nov 30, 2022$15,000,000--
5
Pre-Seed Round
Sep 05, 2022$3,200,000--
6
Seed Round
May 22, 2023$3,000,000--
7
Seed Round
Apr 20, 2021$1,325,00084.69x1,117x