Genesis Block Ventures

Genesis Block Ventures

Năm thành lập :

2021

|

Lần đầu tư gần nhất:

2023

Genesis Block Ventures has made 70 investments. Their most recent investment was on Jan. 26, 2022, when raised $2.0M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Private Round
Feb 25, 2021$1,000,0000.14x27.46x
2
Private Round
Mar 10, 2021$2,100,00024.6x409.3x
3
Private Round
May 27, 2021$2,250,0001.97x144x
4
Seed Round
Oct 26, 2021$6,800,000--
5
Private Round
Nov 01, 2021$2,000,0000.23x21.66x
6
Private Round
Nov 06, 2021$2,945,7600.46x15.85x
7
Private Round
Nov 29, 2021$2,000,0000.57x27.26x
8
Seed Round
Nov 30, 2021$3,150,0000.17x7.71x
9
Private Round
Jan 10, 2022---
10
Private Round
Jan 26, 2022$2,000,0001.06x2.04x
11
Seed Round
Feb 17, 2023$2,000,000--