ExNetwork Capital

ExNetwork Capital

Năm thành lập :

2018

|

Lần đầu tư gần nhất:

2022

ExNetwork Capital has made 118 investments. Their most recent investment was on Feb. 15, 2022, when raised $None.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Private Round
May 14, 2021$2,400,0001.44x122.8x
2
Seed Round
Jun 02, 2021$1,700,000--
3
Private Round
Jun 03, 2021$3,500,0000.02x21.19x
4
Private Round
Aug 11, 2021$1,335,0000.14x78.5x
5
Private Round
Aug 20, 2021$2,300,000--
6
Private Round
Aug 31, 2021$1,255,0000.63x35.65x
7
Private Round
Sep 06, 2021$1,350,0000.46x26.6x
8
Seed Round
Sep 13, 2021$1,350,000--
9
Private Round
Sep 16, 2021$1,600,0000.04x6.06x
10
Private Round
Sep 18, 2021$3,100,0003.07x254.67x
11
Private Round
Sep 22, 2021$1,725,0000.25x56.8x
12
Private Round
Sep 26, 2021$1,269,6000.26x28.82x
13
Private Round
Sep 28, 2021$2,100,0000.27x19.63x
14
Private Round
Oct 07, 2021$8,600,000--
15
Private Round
Oct 11, 2021$590,0000.17x26.86x
16
Private Round
Oct 14, 2021$2,300,0000.09x122.4x
17
Private Round
Oct 16, 2021$3,700,0000.35x39.14x
18
Private Round
Oct 24, 2021$2,200,0000.46x33.71x
19
Private Round
Oct 25, 2021$1,270,7500.93x67.78x
20
Private Round
Oct 27, 2021$2,600,0000.64x33.47x
21
Private Round
Nov 01, 2021$2,600,000--
22
Private Round
Nov 03, 2021$1,879,200--
23
Private Round
Nov 04, 2021$1,533,0000.27x83x
24
Private Round
Nov 06, 2021$2,945,7600.46x15.85x
25
Private Round
Nov 08, 2021$2,850,0000.62x16.97x
26
Private Round
Nov 10, 2021$2,070,0000.9x64.86x
27
Private Round
Nov 15, 2021$1,910,0000.21x7.75x
28
Private Round
Nov 17, 2021$2,050,0000.54x14.61x
29
Private Round
Nov 18, 2021$4,032,0000.71x14.5x
30
Private Round
Nov 25, 2021$1,700,0000.03x3.56x
31
Private Round
Nov 25, 2021$3,300,0001.51x77.34x
32
Private Round
Nov 29, 2021$2,100,0000.13x500x
33
Private Round
Dec 02, 2021$2,600,0000.23x4.58x
34
Private Round
Dec 08, 2021$2,410,4600.7x108.63x
35
Private Round
Dec 10, 2021$2,000,0000.26x2.02x
36
Private Round
Dec 13, 2021$2,900,000--
37
Seed Round
Dec 14, 2021$3,500,000--
38
Private Round
Dec 15, 2021$1,000,0000.23x2.87x
39
Private Round
Dec 17, 2021$2,050,0000.24x8.52x
40
Private Round
Dec 17, 2021$1,920,0000.06x4.51x
41
Seed Round
Dec 21, 2021$4,800,000--
42
Private Round
Dec 22, 2021$1,700,0000.53x3.02x
43
Private Round
Dec 28, 2021$4,400,0000.02x0.48x
44
Seed Round
Dec 28, 2021$1,800,000--
45
Private Round
Jan 04, 2022$2,400,0000.42x3.1x
46
Private Round
Jan 06, 2022$3,600,0000.08x3.32x
47
Seed Round
Jan 11, 2022$2,000,000--
48
Seed Round
Jan 16, 2022$6,800,000--
49
Seed Round
Jan 20, 2022$4,000,000--
50
Private Round
Jan 21, 2022$5,500,000--
51
Private Round
Feb 07, 2022$2,400,000--
52
Private Round
Feb 12, 2022$4,500,0001.12x8.68x
53
Private Round
Feb 15, 2022---
54
Seed Round
Feb 17, 2022---
55
Seed Round
May 26, 2022$4,500,000--
56
Series A Round
Nov 16, 2021$995,000--
57
Private Round
Oct 18, 2021$1,734,0000.54x210.75x