Dweb3 Capital

Dweb3 Capital

Năm thành lập :

2021

|

Lần đầu tư gần nhất:

2022

Dweb3 Capital has made 22 investments. Their most recent investment was on Feb. 14, 2022, when raised $5.7M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Seed Round
Sep 13, 2021$2,362,0001.11x36.4x
2
Private Round
Sep 30, 2021$3,800,0000.56x140.66x
3
Private Round
Nov 09, 2021$3,350,0000.83x73.18x
4
Private Round
Dec 02, 2021$2,090,0000.46x14.52x
5
Seed Round
Dec 14, 2021$3,500,000--
6
Private Round
Dec 15, 2021$1,000,0000.23x2.87x
7
Private Round
Dec 19, 2021$2,640,000--
8
Private Round
Jan 06, 2022$3,400,0000.18x7.28x
9
Private Round
Jan 12, 2022$4,200,000--
10
Seed Round
Mar 30, 2022$1,250,000--
11
Seed Round
Apr 13, 2022$5,000,000--
12
Seed Round
Jun 03, 2022$6,500,000--
13
Seed Round
Jun 13, 2022$11,000,000--
14
Unknown Round
Jun 27, 2022$5,000,000--
15
Seed Round
May 10, 2022$2,100,000--
16
Seed Round
Aug 16, 2022$1,600,000--
17
Seed Round
Sep 09, 2022$13,200,000--
18
Unknown Round
Sep 13, 2022$6,000,000--
19
Unknown Round
Sep 09, 2022$25,000,000--
20
Private Round
Jun 09, 2022$6,000,000--
21
Seed Round
Jan 03, 2022$6,000,000--