DeFiance Capital

DeFiance Capital

Năm thành lập :

2020

|

Lần đầu tư gần nhất:

2022

DeFiance Capital has made 28 investments. Their most recent investment was on Jan. 26, 2022, when raised $6.2M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Seed Round
May 26, 2021$2,000,000--
2
Seed Round
Oct 26, 2021$6,800,000--
3
Seed Round
Nov 03, 2021$2,500,000--
4
Private Round
Nov 23, 2021$1,800,0003.18x6.36x
5
Seed Round
Dec 12, 2021$4,300,000--
6
Seed Round
Feb 15, 2022$7,000,000--
7
Private Round
Mar 08, 2022$6,400,000--
8
Seed Round
Mar 22, 2022$4,500,000--
9
Unknown Round
Mar 24, 2022$10,000,000--
10
Seed Round
Mar 30, 2022$6,000,0000.03x2.27x
11
Unknown Round
Apr 12, 2022$20,000,000--
12
Seed Round
Apr 13, 2022$5,000,000--
13
Seed Round
Apr 27, 2022$13,500,000--
14
Seed Round
Jun 09, 2022$7,500,000--
15
Unknown Round
Jun 27, 2022$5,000,000--
16
Unknown Round
Sep 13, 2022$6,000,000--
17
Seed Round
Oct 07, 2021$4,500,000--
18
Seed Round
Dec 02, 2021---