DAO Maker Investor

DAO Maker Investor

Năm thành lập :

2019

|

Lần đầu tư gần nhất:

2022

DAO Maker has made 63 investments. Their most recent investment was on Feb. 12, 2022, when raised $2.3M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Seed Round
Jun 11, 2021$2,000,0002.09x44.75x
2
Private Round
Jul 16, 2021$1,080,0000.93x44.4x
3
Private Round
Aug 31, 2021$1,255,0000.63x35.65x
4
Seed Round
Sep 13, 2021$2,362,0001.11x36.4x
5
Private Round
Sep 19, 2021$1,500,0000.46x86.75x
6
Seed Round
Sep 20, 2021$1,500,000--
7
Private Round
Sep 20, 2021$1,470,0000.17x38.17x
8
Private Round
Sep 25, 2021$2,800,0000.33x43x
9
Private Round
Oct 04, 2021$1,500,0000.26x40.67x
10
Seed Round
Oct 11, 2021$1,520,0001.26x35.75x
11
Private Round
Nov 10, 2021$2,070,0000.9x64.86x
12
Private Round
Nov 23, 2021$1,800,0003.18x6.36x
13
Private Round
Nov 24, 2021$2,300,0001.7x74.5x
14
Private Round
Dec 02, 2021$2,090,0000.46x14.52x
15
Private Round
Dec 12, 2021$2,792,0000.54x21.64x
16
Private Round
Dec 17, 2021$2,260,0001x12.94x
17
Private Round
Dec 18, 2021$2,000,0000.39x140x
18
Private Round
Dec 19, 2021$2,640,000--
19
Seed Round
Dec 21, 2021$4,800,000--
20
Private Round
Jan 06, 2022$3,600,0000.08x3.32x
21
Private Round
Jan 06, 2022$3,400,0000.18x7.28x
22
Private Round
Jan 19, 2022$3,800,0000.23x10.1x
23
Seed Round
Mar 02, 2022$4,000,000--
24
Private Round
Dec 20, 2021$2,700,0000.2x46.37x