CMS Holdings

CMS Holdings

Năm thành lập :

Invalid Date

|

Lần đầu tư gần nhất:

2022

CMS Holdings has made 50 investments. Their most recent investment was on Jan. 6, 2022, when raised $1.8M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Private Round
Oct 21, 2021$2,880,0005.11x107.5x
2
Private Round
Nov 29, 2021$2,000,0000.57x27.26x
3
Seed Round
Dec 09, 2021$6,500,0006.91x137x
4
Seed Round
Dec 12, 2021$4,300,000--
5
Seed Round
Mar 15, 2022$2,000,000--
6
Seed Round
May 05, 2022$5,300,000--
7
Seed Round
Nov 18, 2021$3,750,000--