Binance Labs

Binance Labs

Năm thành lập :

2018

|

Lần đầu tư gần nhất:

2024

Binance Labs has made 14 investments. Their most recent investment was on Jan. 21, 2022, when raised $5.5M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Private Round
Dec 16, 2021$3,100,0005.86x53.7x
2
Seed Round
Dec 21, 2021$4,800,000--
3
Private Round
Jan 21, 2022$5,500,000--
4
Strategic Round
Feb 08, 2022$1,500,000--
5
Strategic Round
Mar 04, 2022$1,100,000--
6
Seed Round
Mar 22, 2022$4,500,000--
7
Series A Round
May 10, 2022$10,000,000--
8
Seed Round
Jun 09, 2022$7,500,000--
9
Unknown Round
Oct 03, 2022---
10
Seed Round
Nov 15, 2022$4,000,000--
11
Seed Round
Apr 22, 2023---
12
Seed Round
Jun 03, 2023$6,600,000--
13
Unknown Round
Aug 04, 2023---
14
Unknown Round
Jan 08, 2024$15,000,000--