Banter Capital

Banter Capital

Năm thành lập :

2021

|

Lần đầu tư gần nhất:

2022

Banter Capital has made 24 investments. Their most recent investment was on Feb. 14, 2022, when raised $5.7M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Private Round
Sep 20, 2021$1,470,0000.17x38.17x
2
Private Round
Sep 26, 2021$1,269,6000.26x28.82x
3
Private Round
Oct 13, 2021$1,960,000--
4
Private Round
Oct 19, 2021$960,0000.01x13.84x
5
Private Round
Oct 21, 2021$2,880,0005.11x107.5x
6
Private Round
Nov 03, 2021$1,879,200--
7
Private Round
Nov 09, 2021$25,0004.94x209.53x
8
Private Round
Nov 16, 2021$2,450,0000.17x45.66x
9
Private Round
Nov 16, 2021$8,820,0002.13x193.23x
10
Private Round
Nov 24, 2021$2,970,0000.34x27.31x
11
Private Round
Nov 29, 2021$1,255,0000.07x11.68x
12
Private Round
Dec 10, 2021$3,800,0001.04x43.16x
13
Seed Round
Dec 21, 2021$4,800,000--
14
Private Round
Jan 26, 2022$2,000,0001.06x2.04x
15
Series A Round
Nov 16, 2021$995,000--
16
Unknown Round
Nov 25, 2021$8,000,000--