Avalanche

Avalanche

Năm thành lập :

2018

|

Lần đầu tư gần nhất:

2024

Avalanche has made 12 investments. Their most recent investment was on Feb. 17, 2022, when raised $7.0M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Private Round
Aug 12, 2021$4,400,00032.06x1,782.81x
2
Private Round
Nov 05, 2021$600,0001.43x296x
3
Private Round
Nov 29, 2021$2,000,0000.57x27.26x
4
Private Round
Jan 13, 2022$3,137,5001.11x41.25x
5
Seed Round
Feb 16, 2022$11,315,000--
6
Unknown Round
May 30, 2023$6,500,000--
7
Seed Round
Mar 01, 2024$4,000,000--