Veggies Farm

Veggies Farm

polygon

Cập nhật: February 10, 2022

Veggies Farm NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Veggies Farm?

Veggies Farm là Simulation, Casual game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Veggies Farm ?

Veggies Farm có thể chơi trên Android, iOS, Browser

Hướng dẫn chơi Veggies Farm ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Veggies Farm

Game khác

Veggies Farm

0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/ethereum_20220613095445.png

0x7d1a...aacfebb0

Vốn Hoá Thị Trường

?

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?

Khối Lượng (24h)

?

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
?

Veggies Farm

0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/ethereum_20220613095445.png

0x7d1a...aacfebb0

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?


Khối Lượng (24h)

?


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường


Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung?

Veggies Farm Biểu Đồ

()

Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Veggies Farm Giá Hôm Nay


Veggies Farm Giá

-


Thay đổi giá 24h

-


0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

-


Xếp Hạng Giá Vốn

#0


Veggies Farm Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

-


Veggies Farm Giá Hôm Nay

Veggies Farm Giá hôm nay là $0 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của . Veggies Farm có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 0

Giá cao nhất của Veggies Farm?

Veggies Farm đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.

Giá thấp nhất của Veggies Farm?

Veggies Farm có mức thấp nhất (all time low) tại 0.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Veggies Farm?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Veggies Farm .

Có thể giao dịch Veggies Farm ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Veggies Farm trên


Nơi Mua

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Veggies Farm Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.