Cập nhật: December 08, 2022

PolkaMonster NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của PolkaMonster?

PolkaMonster là Fantasy, Fighting, Strategy game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi PolkaMonster ?

PolkaMonster có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi PolkaMonster ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự PolkaMonster

Game khác

PolkaMonster

PKMON

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?

Khối Lượng (24h)

?

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
?

PolkaMonster

PKMON

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?


Khối Lượng (24h)

?


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường


Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung?

PolkaMonster Biểu Đồ

(PKMON)

PKMON Số Liệu Thống Kê Liên Quan

PolkaMonster Giá Hôm Nay


PolkaMonster Giá

-


Thay đổi giá 24h

-


0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

-


Xếp Hạng Giá Vốn

#0


PolkaMonster Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

-


PolkaMonster Giá Hôm Nay

PolkaMonster Giá hôm nay là $0 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của . PolkaMonster có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 0

Giá cao nhất của PolkaMonster?

PolkaMonster đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.

Giá thấp nhất của PolkaMonster?

PolkaMonster có mức thấp nhất (all time low) tại 0.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của PolkaMonster?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của PolkaMonster .

Có thể giao dịch PolkaMonster ở đâu?

Bạn có thể giao dịch PolkaMonster trên


Nơi Mua PKMON

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

PolkaMonster Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.