Cập nhật: June 03, 2022

Chaincade NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Chaincade?

Chaincade là Arcade, Metaverse, Minigame game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Chaincade ?

Chaincade có thể chơi trên Browser, Mobile

Hướng dẫn chơi Chaincade ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Chaincade

Game khác

Chaincade

Chaincade

0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x2ffe...da5420d0

Vốn Hoá Thị Trường

?

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?

Khối Lượng (24h)

?

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
?

Chaincade

Chaincade

0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/bsc_20220613095442.png

0x2ffe...da5420d0

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?


Khối Lượng (24h)

?


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường


Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung?

Chaincade Biểu Đồ

(Chaincade)

CHAINCADE Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Chaincade Giá Hôm Nay


Chaincade Giá

-


Thay đổi giá 24h

-


0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

-


Xếp Hạng Giá Vốn

#0


Chaincade Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

-


Chaincade Giá Hôm Nay

Chaincade Giá hôm nay là $0 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của . Chaincade có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 0

Giá cao nhất của Chaincade?

Chaincade đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.

Giá thấp nhất của Chaincade?

Chaincade có mức thấp nhất (all time low) tại 0.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Chaincade?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Chaincade .

Có thể giao dịch Chaincade ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Chaincade trên


Nơi Mua Chaincade

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Chaincade Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.