#

ZENDIT

ethereum
solana
polygon
moonriver

Thông tin về Launchpad

ZENDIT Đang khởi chạy trên 5 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, Solana.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt ZENDIT Bao gồm SolChicks, GameStation, PolkaPets. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
$0.000028$0.05$58,644$150,000-10.14xIDO-
$0.0017$0.1-$120,0000.02x28.5xIDOOct 28
-$0.3-$50,000--IDO-
$0.000077$0.015$55,468$100,0000.01x4.92xIDOJun 21
$0.31$30$24,529$300,0000.01x2.23xIDOMay 24
$0.045$0.08$2,247,646$50,0000.56x124xIDOApr 27
$0.054$1$171,281$40,0000.05x10.42xIDOMar 29