#

WeStarter

Thông tin về Launchpad

WeStarter Đang khởi chạy trên 1 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là null.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt WeStarter Bao gồm Heres, The Lost Throne, Vmates. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
$0.0000055$0.0004-$25,0000.01x1.52xIDOJan 15
$0.0000000011$0.1-$30,000--IDO-
$0.015$2-$10,0000.01x1.13xIDODec 21