#

TruePNL

solana
polygon
aurora
other

Thông tin về Launchpad

TruePNL Đang khởi chạy trên 5 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là null, Solana, Polygon.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt TruePNL Bao gồm MechaChain, Nomad Exile, BattleVerse. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
$0.001$0.7$2,232$75,000-1.13xIDO-
-$0.1-$100,000--IDO-
$0.00046$0.05-$200,0000.01x3.97xIDOFeb 17
$0.018$0.14$6,027,175$80,0000.13x13.14xIDOJan 28
$0.00029$0.013-$65,0000.02x5.01xIDOJan 13
$0.0071$0.12-$100,0000.06x9.33xIDODec 28
$0.00008$0.006-$65,0000.01x0.57xIDODec 23
$0.0002$0.1$17,848$105,000-3.62xIDO-
$0.0000039$0.00023-$125,0000.02x2.06xIDODec 07
-$0.12-$75,000--IDO-
$0.00019$0.01-$100,0000.02x0.9xIDODec 01
$0.000062$0.0011$277,677$100,0000.06x1.89xIDONov 25
$0.0012$0.027$565,732$100,0000.05x7.29xIDONov 25
$0.000048$0.05$86,812$200,000-10.14xIDO-
$0.00073$0.011-$25,0000.07x8.59xIDOAug 24