#

Seedify

ethereum
solana
polygon
avalanche
enjin
fantom
other

Thông tin về Launchpad

Seedify Đang khởi chạy trên 8 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, Solana.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt Seedify Bao gồm Koakuma, GEMS - Esports 3.0 Platform, GEMS - Esports 3.0 Platform. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
$0.0028$0.018-$350,0000.16x0.65xIDOJan 14
$0.0000000009--$400,000--IDO-
$0.0000000009--$150,000--Strategic-
-$0.03-$300,000--IDO-
-$0.04-$400,000--IDO-
-$0.1-$400,000--IDO-
$0.0022$0.004$9,353,816$350,0000.54x22.63xIDOMar 02
-$0.3-$500,000--IDO-
$0.00046$0.05-$350,0000.01x3.97xIDOFeb 17
-$0.13-$500,000--IDO-
$0.00072$0.02-$200,0000.04x6.96xIDOJan 20
$0.028$0.35-$400,0000.08x9.43xIDOJan 17
$0.0056$0.16-$400,0000.04x4.63xIDOJan 15
$0.0029$0.05$430,293$250,0000.06x15.47xIDOJan 11
$0.00015$0.026$2,120$270,0000.01x4.43xIDODec 28
$0.0014$0.04$46,041$220,0000.04x17.98xIDODec 27
$0.0000039$0.00021-$300,0000.02x2.22xIDODec 23
$0.002$0.017-$250,0000.12x15.35xIDODec 22
$0.011$0.2-$300,0000.06x14.55xIDODec 20
$0.0013$0.018$1,040,075$300,0000.07x23.4xIDODec 19
$0.000026$0.0025-$250,0000.01x3.03xIDODec 18
$0.00094$0.18$20,946,458$166,2490.01x1.07xIDODec 15
$0$0.008-$250,000--IDO-
$0.00049$0.02-$300,0000.02x2.63xIDODec 13
$0.00011$0.015-$250,0000.01x1.33xIDODec 08
$0.00059$0.025-$250,0000.02x2.91xIDODec 03
$0.0049$0.01-$300,0000.49x64.51xIDODec 01
$0.00052$0.1-$300,0000.01x5.77xIDONov 29
$0.00046$0.09$67,098$300,0000.01x9.94xIDONov 24
$0.0074$0.028-$150,0000.26x224.64xIDONov 11
$0.0027$0.16$923,415$300,0000.02x8.56xIDONov 01
$0.0085$0.1-$200,0000.09x18.8xIDOOct 20
$0.011$0.4-$300,0000.03x24.08xIDOOct 11
$0.00078$0.015-$200,0000.05x15.7xIDOOct 01
$0.00042$0.04-$600,0000.01x21.7xIDOSep 29
$0.008$0.15-$100,0000.05x12xIDOSep 18
$0.0099$0.15-$237,4980.07x17.73xIDOSep 15
$0.00061$0.1-$350,0000.01x12.9xIDOSep 09
$0.011$0.32$278,425$200,0000.03x10.34xIDOSep 06
$0.00047$0.014$118,706$280,0000.03x13.29xIDOAug 25
$0.002$0.5-$100,000-18.5xIDO-
---$120,000--Private-
---$350,000--IDO-