#

Roseon Finance

ethereum
solana
okexchain

Thông tin về Launchpad

Roseon Finance Đang khởi chạy trên 4 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, Solana.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt Roseon Finance Bao gồm CanaBoyz, Nomadland, Sugar Kingdom. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
-$0.0002-$100,000--IDO-
-$0.25-$200,000--IDO-
$0.0001$0.16-$50,000-2.54xIDO-
$0.0014$0.12$147,756$100,0000.01x4.34xIDOMar 18
$0.00029--$150,000--Private-
$0.33$0.1$13,013,035$200,0003.29x55.8xIDOMar 16
$0.016$0.02$630,334$100,0000.79x20.5xIDOMar 14
$0.0011$0.2-$750,0000.01x1xIDOFeb 24
-$0.016-$100,000--IDO-
$0.0000039$0.00021-$20,0000.02x2.22xIDODec 23
$0.00099$0.12$38,942$56,2500.01x1.51xIDODec 23
$0.0000081$0.0015-$150,0000.01x2.14xIDODec 22
$0.0002$0.1$17,848$50,000-3.62xIDO-
-$0.4-$80,000--IDO-
$0.00019$0.01-$50,0000.02x0.9xIDODec 14
$0.000048$0.05$86,812$200,000-10.14xIDO-
$0.00041$0.05-$100,0000.01x2.29xIDODec 02
$0.0012$0.03$275,495$75,0000.04x3.6xIDODec 01